Script Library: 1238 scripts
 

garmin-protocol.r

REBOL [ Title: "Garmin GPS protocol handler" Purpose: "Garmin eTrex Legend protocol handler" Date: 2004-12-12 Version: 0.4.2 Author: "Piotr Gapinski" Email: %news--rowery--olsztyn--pl Copyright: "Olsztynska Strona Rowerowa http://www.rowery.olsztyn.pl" File: %garmin-protocol.r Url: "http://www.rowery.olsztyn.pl/wspolpraca/rebol/gps/" License: "GNU Lesser General Public License (Version 2.1)" Library: [ level: 'advanced platform: 'all type: [protocol tool] domain: [protocol] tested-under: [ view 1.2.8 on [Linux WinXP] ] support: none license: 'LGPL ] ] ; system/ports/serial: [ttyS0 ttyS1] garmin: context [ ; link L1 protocol Pid_Etx_Byte: 03 Pid_Ack_Byte: 06 Pid_Command_Data: 10 Pid_Xfer_Cmplt: 12 Pid_Date_Time_Data: 14 Pid_Dle_Byte: 16 Pid_Position_Data: 17 Pid_Prx_Wpt_Data: 19 Pid_Nack_Byte: 21 Pid_Records: 27 Pid_Rte_Hdr: 29 Pid_Rte_Wpt_Data: 30 Pid_Almanac_Data: 31 Pid_Trk_Data: 34 Pid_Wpt_Data: 35 Pid_Pvt_Data: 51 Pid_Rte_Link_Data: 98 Pid_Trk_Hdr: 99 Pid_Protocol_Array: 253 Pid_Product_Rqst: 254 Pid_Product_Data: 255 ; application A10 protocol Cmnd_Abort_Transfer: 0 ; abort current transfer Cmnd_Transfer_Alm: 1 ; transfer almanac Cmnd_Transfer_Posn: 2 ; transfer position Cmnd_Transfer_Prx: 3 ; transfer proximity waypoints Cmnd_Transfer_Rte: 4 ; transfer routes Cmnd_Transfer_Time: 5 ; transfer time Cmnd_Transfer_Trk: 6 ; transfer track log Cmnd_Transfer_Wpt: 7 ; transfer waypoints Cmnd_Turn_Off_Pwr: 8 ; turn off power Cmnd_Transfer_Display: 32; transfer gps display Cmnd_Start_Pvt_Data: 49 ; start transmitting PVT data Cmnd_Stop_Pvt_Data: 50 ; stop transmitting PVT data packet-size: func [bin [binary!]] [bin/3] packet-cmd: func [bin [binary!]] [bin/2] packet-data: func [bin [binary!]] [copy/part (skip bin 3) (packet-size bin)] get-long: func [bin [binary!]] [to-integer head reverse copy/part bin 4] encode-packet: func [ "Zamienia block! danych na pakiet garmin gps" cmd [block!] "blok danych (PID CMD DATA)" /local simplify buffer csum][ ; splaszcza zagniezdzone bloki simplify: func [dat [block!] /local buffer][buffer: copy [] foreach x dat [repend buffer x]] buffer: simplify reduce [cmd/1 ((length? cmd) - 1) (next cmd)] csum: 0 ; oblicz sume kontrolna (zanegowana dwojkowo) oryginalnych danych foreach byte buffer [csum: csum + (to-integer byte)] csum: to-binary reduce [256 - csum] ; bajty PID_DLE_BYTE musza zostac zdublowane! dotyczy to pol SIZE, DATA, CHKSUM (trzeba pominac pole CMD) replace/all next buffer Pid_Dle_Byte reduce [Pid_Dle_Byte Pid_Dle_Byte] to-binary simplify reduce [Pid_Dle_Byte buffer (to-integer csum) Pid_Dle_Byte Pid_Etx_Byte] ] sequence: func [[catch] buf [block!] /locl cmd dat][ ; rozkazy obslugiwane przez sterownik dat: [ 'get 'waypoints (cmd: encode-packet reduce [Pid_Command_Data Cmnd_Transfer_Wpt 0]) | 'get 'datetime (cmd: encode-packet reduce [Pid_Command_Data Cmnd_Transfer_Time 0]) | 'get ['tracklogs | 'tracklog] (cmd: encode-packet reduce [Pid_Command_Data Cmnd_Transfer_Trk 0]) | 'get ['routes | 'route] (cmd: encode-packet reduce [Pid_Command_Data Cmnd_Transfer_Rte 0]) | 'get 'display (cmd: encode-packet reduce [Pid_Command_Data Cmnd_Transfer_Display 0]) | 'get 'product 'info (cmd: encode-packet reduce [Pid_Product_Rqst Pid_Product_Rqst 0]) | 'abort (cmd: encode-packet reduce [Pid_Command_Data Cmnd_Abort_Transfer 0]) | 'power-off (cmd: encode-packet reduce [Pid_Command_Data Cmnd_Turn_Off_Pwr 0]) | 'check (cmd: encode-packet reduce [28 0 0]) ] either parse/all buf dat [cmd] [none] ] from-ieee: func [[catch] "Konwertuje binary! float ieee-32 na decimal!" dat [binary!] "liczba w formacie ieee-32" /local ieee] [ ieee: make struct! [f [float]] none change third ieee dat return ieee/f ] from-semicircle: func [ "Konwertuje liczbe czalkowita w formacie semicircle na decimal!" bin [binary!] "4 bajty"][ (to-integer head reverse bin) * (180 / (power 2 31)) ] from-timestamp: func [ "Konwertuje liczbe sekund od 1989-12-31/00:00:00 do rebol date!" bin [binary!] "4 bajty" /local reference days dt][ if (to-integer bin) <= 0 [return now] reference: 31-12-1989/00:00 days: (to-integer bin) / 86400 ; 86400 = 24 * 3600 = sekund w ciagu dnia dt: reference + (to-integer days) ; czesc calkowita to liczba dni dt: dt + to-time to-integer ((days - (to-integer days)) * 86400) ; czesc ulamkowa to czas ] make-wpt: func [ "Tworzy block! dla waypointa [nazwa lat lon alt]" bin [binary!] "pakiet D108" /local dat][ ; dane zgodnie z protokołoem D108 ; wspolrzedne geograficzne sš zakodowane jako semicircle (po 4 bajty na wspolrzedna) dat: packet-data bin reduce [ ;; dodac ID typu waypointa (to-string trim copy/part (skip dat 48) 51) ; name 26 (to-decimal from-semicircle copy/part (skip dat 24) 4) ; latitude (to-decimal from-semicircle copy/part (skip dat 28) 4) ; longitude (to-decimal from-ieee copy/part (skip dat 32) 4) ; altitude ] ] make-rte: func [ "Tworzy block! dla trasy [rte [wpt lat lon alt] [wpr lat lon alt] ...]" bin [binary!] "pakiet D202 (hdr), D108 (data), D210 (link)" /local dat cmd][ ; dane zgodnie z protokolem D202 (header), D108 (waypoint) oraz D210 (rte-link) cmd: packet-cmd bin dat: packet-data bin return switch cmd reduce [ Pid_Rte_Hdr [ reduce [trim to-string copy/part (skip dat 0) 51] ] ; (name) Pid_Rte_Wpt_Data [ make-wpt bin ] ; (D108 waypoint) ; Pid_Rte_Link_Data [ "??" ] ; ?? ] ] make-trk: func [ "Tworzy block! dla tracklogu [trk [wpt lat lon alt d-time] [wpt lat lon alt d-time] ...]" bin [binary!] "pakiet D301 (hdr), D310 (data)" /local dat][ ; dane zgodnie z protokolem D310 (track) oraz D301 (header) cmd: packet-cmd bin dat: packet-data bin either (cmd = Pid_Trk_Hdr) [ reduce [ (trim to-string copy/part (skip dat 2) 51) ] ; trk_ident ] [ reduce [ (to-decimal from-semicircle copy/part dat 4) ; latitude (to-decimal from-semicircle copy/part skip dat 4 4) ; longitude (to-decimal from-ieee copy/part (skip dat 12) 4) ; altitude (to-date from-timestamp head reverse copy/part (skip dat 8) 4) ; datetime GMT ] ] ] make-display: func [ "Tworzy image! z binarnych danych zakodowanych" dat [binary!] "dane binarne" img-size [pair!] "wielkosc obrazka po zdekodowaniu" bpp [integer!] "ile bitow na piksel" /local x rc chunks part img to-pixel cnt ind][ bpp: any [bpp 2] ; ile bitow na piksel (dla wyswietlaczy b/w bedzie od 2 do 4) rc: copy [] ; podziel odebrane dane na piksele (kazdy bajt na 8 / bpp pikseli) foreach x dat [ chunks: split-byte x bpp foreach part chunks [append rc (255.255.255 / (part + 1))] ; zamien piksele na informacje o kolorze ] img: make image! img-size to-pixel: func [p [pair!]] [(p/y * img/size/x) + p/x + 1] cnt: 1 ind: 0x0 ; nanies kazdy piksel na przygotowany obrazek; uwzglednij szerokosc obrazka foreach x rc [ either zero? (cnt // img/size/y) [ ind: as-pair (ind/x + 1) 0 ][ poke img (to-pixel ind) x ind: ind + 0x1 ] cnt: cnt + 1 ] to-image layout [origin 0x0 image img effect [rotate 180 flip]] ] split-byte: func [ "Dzieli bajt na bpp bitowe czesci" byte [binary! integer!] "bajt danych" bpp [integer!] "ile bitow w czesci" /local x tmp rc bit-test bit-set bit-clear][ bit-test: func [byte [integer!] bit][either (byte and (to-integer power 2 bit)) <> 0 [true][false]] bit-set: func [byte [integer!] bit][(byte or (to-integer power 2 bit))] bit-clear: func [byte [integer!] bit][(byte and complement (to-integer power 2 bit))] if (binary? byte) [byte: to-integer byte] tmp: 0 rc: copy [] repeat x 8 [ if (bit-test byte (x - 1)) [tmp: bit-set tmp ((x - 1) // bpp)] if zero? (x // bpp) [append rc tmp tmp: 0] ] rc ] ] make Root-Protocol [ scheme: 'garmin port-id: 8882 port-flags: system/standard/port-flags/pass-thru awake: none device: 'port1 port: none lcmd: none init: func [[catch] port spec /local tmp] [ if not parse/all spec [ "garmin://" [ copy tmp ["port" ["1" | "2" | "3" | "4"]] (port/device: to-word tmp) | end (port/device: 'port1) ] ][ throw make error! [user message "Bad Garmin-URL"] ] port/locals: make object! [item: 0 packets: 0 lcmd: none ldat: none] ] open: func [[catch] port] [ throw-on-error [ port/sub-port: system/words/open/binary/direct compose [ scheme: 'serial device: (to-lit-word port/device) speed: 9600 data-bits: 8 parity: 'none stop-bits: 1 rts-cts: no timeout: 2 ; 2 sekundy ] port/state/flags: port/state/flags or port-flags self/port: port ] ] insert: func [[catch] port buf [block! binary!] /local e cmd] [ either block? buf [ if error? set/any 'e try [cmd: garmin/sequence buf][throw e] if none? cmd [throw make error! [user message "Bad Garmin Protocol Command"]] ] [ cmd: buf ] send-packet self/lcmd: cmd none ] copy: func [[catch] port [port!] /part count [integer!] /local bin trk wpt packets rc dat time a b x gps protocol tmp][ rc: system/words/copy [] bin: recv-packet ; ack gps: self/port if not equal? garmin/Pid_Ack_Byte (garmin/packet-cmd bin) [throw none] net-utils/net-log ["LAST CMD" self/lcmd] net-utils/net-log ["LAST PACKET" first garmin/packet-data self/lcmd] switch/default (first garmin/packet-data self/lcmd) reduce [ garmin/Cmnd_Transfer_Wpt [ dat: garmin/packet-data bin: recv-packet port/locals/packets: packets: to-integer head reverse system/words/copy/part dat 2 ; dwa bajty repeat i packets [ port/locals/item: i send-packet reduce [garmin/Pid_Ack_Byte (garmin/packet-cmd bin) 0] bin: recv-packet if (gps/awake gps) [repend/only rc garmin/make-wpt bin] ] send-packet reduce [garmin/Pid_Ack_Byte (garmin/packet-cmd bin) 0] bin: recv-packet send-packet reduce [garmin/Pid_Ack_Byte (garmin/packet-cmd bin) 0] rc ] garmin/Cmnd_Transfer_Time [ dat: garmin/packet-data bin: recv-packet send-packet reduce [garmin/Pid_Ack_Byte (garmin/packet-cmd bin) 0] time: now/zone + to-time reduce [ to-integer to-binary reduce [dat/6 dat/5] to-integer dat/7 to-integer dat/8 ] to-date reduce [ to-integer to-binary reduce [dat/4 dat/3] ; year to-integer dat/1 ; month to-integer dat/2 ; day time ] ] garmin/Cmnd_Transfer_Trk [ dat: garmin/packet-data bin: recv-packet port/locals/packets: packets: to-integer head reverse system/words/copy/part dat 2 ; dwa bajty repeat i packets [ port/locals/item: i send-packet reduce [garmin/Pid_Ack_Byte (garmin/packet-cmd bin) 0] trk: garmin/make-trk bin: recv-packet if (gps/awake gps) [repend/only either (length? trk) > 1 [last rc] [rc] trk] ] send-packet reduce [garmin/Pid_Ack_Byte (garmin/packet-cmd bin) 0] bin: recv-packet send-packet reduce [garmin/Pid_Ack_Byte (garmin/packet-cmd bin) 0] rc ] garmin/Pid_Product_Rqst [ dat: garmin/packet-data bin: recv-packet send-packet reduce [garmin/Pid_Ack_Byte (garmin/packet-cmd bin) 0] repend rc [ (to-integer head reverse system/words/copy/part dat 2) ; id (to-integer head reverse system/words/copy/part skip dat 2 2) / 100 ; version (to-string skip dat 4) ; product ] if error? try [dat: garmin/packet-data bin: recv-packet][return rc] ; protocol array protocol: dat send-packet reduce [garmin/Pid_Ack_Byte (garmin/packet-cmd bin) 0] comment { zamiana Pid_Protocol_Array na blok danych [ tag id ] } tmp: system/words/copy [] while [not tail? protocol][ a: to-binary reduce [protocol/3] b: to-binary reduce [protocol/2] repend tmp [(to-char protocol/1) (to-integer (rejoin [a b]))] protocol: skip protocol 3 ] repend/only rc tmp ] garmin/Cmnd_Transfer_Display [ dat: garmin/packet-data bin: recv-packet ; display info bits-per-pixel: garmin/get-long skip dat 12 ; ile pikseli w jednym bajcie danych img-lines: garmin/get-long skip dat 16 ; y img-pixels: to-integer garmin/get-long skip dat 20 ; x img-line-data: garmin/get-long skip dat 8; ile bajtow danch w pakiecie z GPS ; print ["bpp" bits-per-pixel "lines" img-lines "pixels" img-pixels "data" img-line-data] port/locals/item: 0 port/locals/packets: packets: (img-pixels * img-lines) / (img-line-data * (8 / bits-per-pixel)) gps/awake gps repeat i packets [ port/locals/item: i send-packet reduce [garmin/Pid_Ack_Byte (garmin/packet-cmd bin) 0] if error? try [bin: recv-packet] [throw make error! [user message "Bad Garmin Display Data"]] if (gps/awake gps) [repend (either (empty? rc) [rc] [last rc]) skip (garmin/packet-data bin) 8] ] net-utils/net-log ["DISPLAY PACKETS" port/locals/packets] garmin/make-display rc/1 (to-pair reduce [img-pixels img-lines]) bits-per-pixel ] garmin/Cmnd_Transfer_Rte [ dat: garmin/packet-data bin: recv-packet port/locals/packets: packets: to-integer head reverse system/words/copy/part dat 2 ; dwa bajty repeat i packets [ port/locals/item: i send-packet reduce [garmin/Pid_Ack_Byte (garmin/packet-cmd bin) 0] rte: garmin/make-rte bin: recv-packet if not none? rte [if (gps/awake gps) [repend/only either (length? rte) > 1 [last rc] [rc] rte]] ] send-packet reduce [garmin/Pid_Ack_Byte (garmin/packet-cmd bin) 0] bin: recv-packet send-packet reduce [garmin/Pid_Ack_Byte (garmin/packet-cmd bin) 0] rc ] 0 [true] ; check ][rc] ] send-packet: func [[catch] "wysyla pakiet danych do gps (bez obslugi potwierdzeń ACK/NACK)" cmd [block! binary!] "blok danych (PID CMD DATA) lub binarny pakiet" /local packet][ either (block? cmd) [packet: garmin/encode-packet cmd] [packet: cmd] throw-on-error [system/words/insert port/sub-port packet] net-utils/net-log ["send-packet" packet] self/port/locals/lcmd: packet ] recv-packet: func [[catch] "zwraca pakiet DANYCH pobranych z GPS" /local buffer byte prev][ buffer: system/words/copy [] byte: prev: 0 while [true] [ byte: to-integer (system/words/copy/part self/port/sub-port 1) append buffer byte if all [(byte = garmin/Pid_Etx_Byte) (prev = garmin/Pid_Dle_Byte)] [break] prev: byte ] ; usun zdublowane bajty Pid_Dle_Byte replace/all buffer reduce [garmin/Pid_Dle_Byte garmin/Pid_Dle_Byte] garmin/Pid_Dle_Byte net-utils/net-log ["recv-packet" (to-binary buffer)] self/port/locals/ldat: to-binary buffer ] read: write: none net-utils/net-install :scheme self :port-id system/schemes/garmin/awake: does [true] ; default awake func ] comment { Example1: { ; GPS product informations (model, software) gps: open garmin://port1 insert gps [check] if error? try [copy gps] [print "no GPS - no fun" halt] insert gps [get product info] print copy gps close gps } Example2: { ; GPS waypoints gps: open garmin://port1 insert gps [check] if error? try [copy gps] [print "no GPS - no fun" halt] gps/awake: func [gps [port!]] [print ["waypoint" 1 + gps/locals/packets - gps/locals/item] return true] insert gps [get waypoints] wpts: copy gps either not empty? wpts [foreach location wpts [print first location]] [print "no waypoints"] close gps } Example3: { ; GPS screen shot gps: open garmin://port1 insert gps [check] if error? try [copy gps] [print "no GPS - no fun" halt] gps/awake: func [gps [port!]] [print ["L" 1 + gps/locals/packets - gps/locals/item] return true] insert gps [get display] img: copy gps view layout [origin 0x0 image img] close gps } Example4: { ; GPS current date and time gps: open garmin://port1 insert gps [check] if error? try [copy gps] [print "no GPS - no fun" halt] insert gps [get datetime] print copy gps close gps } Example5: { ; GPS routes gps: open garmin://port1 insert gps [check] if error? try [copy gps] [print "no GPS - no fun" halt] gps/awake: func [gps [port!]] [print ["rte/packet" 1 + gps/locals/packets - gps/locals/item] return true] insert gps [get routes] rts: copy gps either not empty? rts [foreach route rts [print first route]] [print "no routes"] close gps } Changelog: [ 0.4.2 2004-12-12 nowe - mozliwosc pobrania trasy (route, protokol A201/D202/D108/D210); komenda [get route|get routes]; format zwracanych danych analogiczny jak przy tracklogu zmiany - tworzenie zrzutu ekranu (make-display) w oparciu o informacje o GPS (liczba linii danych do odczytu, bits-per-pixel i wymiary obrazka); mala optymalizacja funkcji przez rezygnacje z head reverse na danych (obrocenie obrazka jest teraz robione jako effect przy tworzeniu layout) 0.4.1 2004-06-13 nowe - mozliwosc pobrania zrzutu ekranu GPS (screen shot); nie obsluguje kolorowych GPS (tylko do 8bpp); komendy do pobierania danych [get display] zmiany - metoda insert wykorzystuje teraz funkcje send-packet - metoda insert moze operowac na binarnym pakiecie (nie tylko na bloku danych) usuniete usterki - przy pobieraniu tracklogu wysokosc byla blednie dekodowana; poprawione 0.3.0 2004-06-10 nowe - mozliwosc pobrania product-info (protokol A001); komenda [get product info] - obsluga awake callback wywolywanego dla kazdego odebranego pakietu z GPS; callback musi zwrocic true gdy dany pakie ma byc obsluzony (false gdy pominiety) zmiany - przy pobieraniu tracklogu (protokol A301/D301/D310); pobierane sa wspolrzedne, czas i wysokosc 0.2.0 2004-02-02 nowe - mozliwosc pobierania waypointow (protokol A100/D108); komenda [get waypoints] - mozliwosc pobierania tracklogu (protokol A301/D301/D310); komenda [get trakclog] - mozliwosc pobierania biezacej daty z GPS (protokol A600/D600); komenda [get datetime] ] }
halt ;; to terminate script if DO'ne from webpage
Notes
  • email address(es) have been munged to protect them from spam harvesters. If you are a Library member, you can log on and view this script without the munging.
  • (news:rowery:olsztyn:pl)